Scorecards
Bayswater Park 2nd XI v Parkwood
Season: 2000/2001
Grade: B Grade
Round: Round 9
Venue:
Toss: Bayswater Park
Result: First Innings Win
Bayswater Park 1st Innings - 10 wickets for 272
RUNS FOW
1 T Court Caught D Hewitt 0 3
2 C Tooze Caught C Burton D Downs 19 75
3 M Parker Caught D Downs S Kirwan 4 17
4 F Costantino Caught D Downs 43 72
5 D Hewitt Caught D Moore T Dehaan 53 224
6 S Rosel Caught P Holland G Clark 4 89
7 A Beaton Caught T Dehaan C Burton 75 201
8 J Johns Bowled C Burton 11 232
9 R Bailey Not Out 25
10 P Dickinson Caught C Burton 0 232
11 S Zunneberg Caught G Clark 23 272

O M W RUNS WIDES NB
1 D Hewitt 17 5 1 60 1 0
2 S Kirwan 13 3 1 31 2 0
3 D Downs 7 1 2 45 0 5
4 G Clark 13 4 2 33 0 0
5 C Burton 13 1 3 39 1 0
6 D Moore 6 0 0 36 0 0
7 T Dehaan 6 1 1 24 0 0

Extras: (Byes 0, Leg Byes 5, Wides 4, No Balls 5) 14
Parkwood 1st Innings - 10 wickets for 174
RUNS FOW
1 P Holland Caught A Beaton P Dickinson 2 4
2 R Lea Caught S Rosel S Zunneberg 57 93
3 C Burton Caught A Beaton F Costantino 10 33
4 N Russell Caught M Parker F Costantino 15 79
5 J Dreagar Caught R Bailey R Bailey 15 126
6 D Hewitt Caught R Bailey R Bailey 14 133
7 S Kirwan Not Out 20
8 D Moore Caught S Rosel R Bailey 1 141
9 T Dehaan Caught R Bailey M Parker 1 167
10 D Downs Caught F Costantino R Bailey 7 151
11 G Clark Run Out D Hewitt 5 174

O M W RUNS WIDES NB
1 P Dickinson 9 1 1 34 1 1
2 S Zunneberg 11 2 1 39 1 0
3 R Bailey 13 0 4 37 2 8
4 F Costantino 10 3 2 19 0 0
5 A Beaton 7 3 0 15 0 0
6 M Parker 3 1 1 2 0 0
7 C Tooze 2 0 0 10 1 1

Extras: (Byes 10, Leg Byes 2, Wides 5, No Balls 10) 27
Bayswater Park 2nd Innings - 4 wickets for 192
RUNS FOW
1 T Court 0 0
2 C Tooze Bowled D Downs 14 53
3 M Parker Stumped N Russell 49 190
4 F Costantino Caught T Dehaan 49 71
5 D Hewitt Not Out 53
6 S Rosel 0 0
7 A Beaton Caught J Dreagar 8 79
8 J Johns Retired Hurt 9 0
9 R Bailey 0 0
10 P Dickinson Not Out 2
11 S Zunneberg 0 0

O M W RUNS WIDES NB
1 D Hewitt 5 0 0 29 0 0
2 D Downs 5 0 1 21 0 1
3 S Kirwan 4 0 0 27 0 0
4 T Dehaan 10 0 1 50 1 0
5 J Dreagar 4 0 1 40 0 0
6 N Russell 2 0 1 21 1 1

Extras: (Byes 0, Leg Byes 4, Wides 2, No Balls 2) 8